Årsmöte 2019:

Tid & plats: torsdagen den 28:e mars 2019, kl. 18:00 i Nordenskiöldsalen, Institutionen för geovetenskaper/Geohuset, Stockholms universitet (Frescati).

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna samt information om internationella mineralogiska aktiviteter (IMA, EMU, o.s.v.) och kommande aktiviteter inklusive exkursioner bjuder vi in till ett intressant och både petrologiskt och mineralogiskt exotiskt föredrag av Dr. Hannes Mattsson, tidigare vid ETH Zürich och nu VR-finansierad forskare vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper:

Är världens enda aktiva karbonatitvulkan (Oldoinyo Lengai, Tanzania) verkligen unik?

Eftersits tillsammans med Geologklubben vid Stockholms universitet. Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna!

Styrelsen påminner även om att betala medlemavgiften.

 

Litium 200 år - Temamöte med exkursion

SMS inbjöd alla medlemmar och övriga intresserade till att fira litiums 200-årsjubileum med möte och föredrag samt exkursion till Utö med middag och övernattning

Arrangemanget gick av stapeln Torsdagen 14 juni 2018, kl. 13:00 – ca 17:00 Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, samt Fredag 15 juni - Lördag 16 juni på Utö Firandet inleds med ett tematiskt möte på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

 

Som speciell huvudtalare hade vi äran att gästas av mineralogen Dr. Edward S. Grew från University of Maine. USA. Ed är ett välbekant namn för många upptäckter av nya mineral och mineralassociationer från världens alla hörn, liksom sitt fokus på mineral med svåranalyserbara lätta element, och på senare år mineralutveckling över geologisk tid (i samarbete med Robert Hazen). Han har bland annat också varit redaktör för de mycket välsedda Reviews in Mineralogy-volymerna om bor och om beryllium, och kommer här passande nog att presentera en pågående studie om Lithium mineral evolution and ecology.

Bland övriga föredrag hade vi presentationer om bakgrunden till fyndet på Utö, alltså om Utös geologi, Svenska förekomster av Li-mineral, norska förekomster av Limineral, historiska aspekter på upptäckten av litium och associerade mineralogiska undersökningar, med mera!

 

Jubileumsexkursion till Utö, 15 - 16/6: I samband med jubileet organiserade vi också en tvådagarsexkursion till Utö, vaggan för fynden som gav upphov till upptäckten! Första dagen avslutades med middag och föredrag "J. Berzelius and J. A. Arfvedson - The Discovery of Lithium” av Jan Trofast, ordförande i Berzeliussällskapet.

Petalit från Utö. Foto: Jörgen Langhof

Petalit från Utö. Foto: Jörgen Langhof

Årsmöte 2018-03-22

Foto från Majka et al., 2014

Foto från Majka et al., 2014

Tid & plats: Torsdagen den 22:a mars 2018, kl. 18:00 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18,
Uppsala.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna bjuder vi in till ett intressant och högaktuellt föredrag av Iwona Klonowska, nydisputerad vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper, om: Microdiamonds in the Seve Nappe Complex,
Scandinavian Caledonides

Efter mötet samlas de som så vill för eftersits i centrala Uppsala
Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna!
/ SMS styrelse