Om Svenska Mineralogiska sällskapet

Svenska Mineralogiska Sällskapet (SMS), som bildades 1928, är en ideell förening för dem som är intresserade av mineralogi i vid mening.

En central uppgift, förutom att erbjuda sina medlemmar olika förkovrande aktiviteter, är att väcka ett bredare intresse för mineralfrågor och öka kunskapen i samhället om mineral, deras bildning och användning. Sällskapet engagerar sig i frågor kring bevarande och tillgängliggörande av mineralokaler av särskilt intresse, och kan även erbjuda expertis inom mineralområdet.

SMS är ett forum för medlemmarna, och ordnar möten ‒ inte sällan sammanhållna kring ett särskilt tema ‒ med inbjudna talare. När någon prominent forskare är i landet utnyttjas gärna tillfället för ett föredrag för medlemmarna. Exkursioner med kompetent guidning till lokaler, som ofta inte är allmänt tillgängliga, är ett annat sätt att stimulera intresset och ge medlemmarna möjlighet att bygga på sina kunskaper.

SMS har sin bas inom den akademiska sektorn men är öppen för alla intresserade.

SMS representerar Sverige officiellt i International Mineralogical Association (IMA) and European Mineralogical Union (EMU) och utser delegater till deras underliggande kommittéer.