Kontakt

Kontakt: svenskamineralogiskasallskapet@gmail.com

Ordf : Erik Jonsson, erik.jonsson@sgu.se

Sekreterare: Joakim Mansfeld, joakim.mansfeld@geo.su.se

 

Hur blir jag medlem?

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften, 150 SEK till PlusGiro 211 65 80-8

Glöm ej att inkludera: namn, adress samt e-postadress på inbetalningen, så vi vet vem som betalt!
Medlemsavgiften gäller för innevarande år (d.v.s det år den betalats) om inte den betalas in i december, då gäller den för nästkommande år.

Vid frågor kontakta Jörgen Langhof 08-5195 4076 alt. jorgen.langhof@nrm.se