SMS Historik

”Den mineralogiska vetenskapen har gamla rötter i Sverige, ja, man kan t.o.m. säga att den vetenskapliga mineralogin i viss mån skapades i Sverige på 1700-talet.” Så storslaget inledde prof. Frans Erik Wickman (1980) den historik han presenterade inför Svenska Mineralogiska sällskapets (SMS) 50-årsjubileum 1978. Sveriges nationella förening för mineralogi hyser idag 80-talet medlemmar med varierande bakgrund, från yrkesverksamma mineraloger, geologer, kemister till mineralsamlare och allmänt mineralogiintresserade personer. Vi träffas 3-5 gånger per år för möten, studiebesök och exkursioner. SMS utser även nationella ledamöter för IMA:s (International Mineralogical Association) olika kommissioner och arbetsgrupper (www.ima-mineralogy.org).

Starten för sällskapet som följaktligen helt nyligen (2003) firade sitt 75-årsjubileum, var hemma hos docent Harry von Eckermann som bjöd på middag för sina kollegor för att fira att hans privata forskningslaboratorium hade överflyttats från Ljusne i södra Hälsingland, till Skeppargatan 66 i Stockholm. Närvarande kollegor vid upptakten var bl. a. Percy Quensel (prof. i mineralogi och petrologi vid Stockholms Högskola), Walfrid Petersson (prof. i gruvvetenskap på KTH), Per Johan Holmquist (prof. i mineralogi och petrologi på KTH), Axel Hamberg (prof. i geografi vid Uppsala univ.), och Carl Benedicks (chef för Metallografiska institutet). Uppslutningen blev avgörande för sällskapets breda utbud inom geovetenskaperna och de angränsande grundvetenskaperna kemi och fysik, i form av föredrag, studiebesök och exkursioner. Livaktigheten var stor under 1930- och 1940-talet, då föredragshållare som t. ex. Arne Tiselius, Felix Machatschki, Victor Moritz Goldschmidt (den moderna geokemins fader), W. Lawrence Bragg, George de Hevesy, Otto Hahn, Percy W. Bridgman, Harold C. Urey, gästade Sverige och sällskapet. Många av dem var eller blev nobelpristagare! Professor Percy Quensels goda kontakter inom den vetenskapliga och den diplomatiska världen borgade för en del höjdarbesök.

Under 1990-talet förnyade sig SMS i viss mån med temamöten (bl. a. pegmatiter, Långban, Gustaf Flink 150 år, tillämpad mineralogi, metamorf mineralogi och petrologi, cement och betong – mineralogisk-kemiska aspekter, hydrotermal mineralbildning, Garpenberg, Cerium 200, meteoriter, topografisk mineralogi, kritiska metaller och mineral), vilket numera är en återkommande programpunkt. Detta är något som vi försöker fortsätta med, samtidigt som exkursioner varit och kommer att vara ett viktigt utbud för medlemmarna. Bland de allra senaste årens exkursionsmål kan nämnas de sällsynta jordartsmetallmineraliseringarna i Norra Kärr och Olserum (inklusive REE –U i västerviksformationen, 2014), Bergslagens stora järnmalmer (med fokus mot apatitjärnmalmerna, 2015), Stora Vika (2016), Ytterby (2017).