Temamöte 2 om Kritiska metaller och mineral

Tid & plats: fredag den 7:e december 2018 med start kl. 0930 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala.

 

I samarrangemang mellan SMS, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Uppsala universitets (UU) Institution för geovetenskaper, och med stöd av EIT RawMaterials, (European Institute of Technology – en EU-institution för samverkan, utbildning, innovation och forskning på råmaterial) anordnas det även i år ett temamöte med föredrag om de idag alltmer omtalade och efterfrågade s.k. kritiska metallerna och mineralen. Förra årets möte mottogs med mycket stort intresse från olika håll, och vi hade heller inte möjligt att få med allt det vi kanske hade hoppats på. Följaktligen bygger vi på det mötet med ännu ett, även som förut öppet för en bred publik av intresserade.

 

Mötet är inriktat mot att ytterligare belysa potentialen i Sverige, och i viss mån den Fennoskandiska skölden, på de kritiska metallerna och mineralen. Detta temamöte kommer att lyfta fram bland annat wolfram, grafit, kobolt, gallium-germanium, samt de sällsynta jordartsmetallerna (REE). Vi räknar med en spännande och intressant dag med föredragshållare från SGU, Uppsala universitet, Luleå Tekniska Universitet, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, m. fl. Föredragen kommer att vara på engelska.

 

Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna! / SMS styrelse

Programme: 0900 Morning Coffee

0930-0935 Kaj Lax/SGU Welcome and opening of seminar day

0935-094 Erik Jonsson/SGU-UU Introduction to the seminars and background to critical metals and minerals

0950-1010 Nikos Arvanitidis/SGU The SCRREEN project

1015-1035 Helge Reginiussen/SGU The FRAME project and Geo-ERA

1040-1100

Anders Hallberg/SGU Mining and extraction of critical raw materials in Sweden - outlook and future potential?

1105-1125 Anna Ladenberger/SGU Geochemistry of gallium, germanium and indium in Swedish till and soil – natural background concentrations and their potential for mineral exploration

1130-1230 Lunch

1235-1255 Edward Lynch/SGU Tungsten mineralization in western Bergslagen: insights from the Pingstaberg-Kalkåsen and Högberget-Wigström granite-skarn systems

1300-1320 Fredrik Sahlström/UU Light stable isotope constraints on Bastnäs-type REE mineralisation in Bergslagen

1325-1345 Nils Jansson/LTU The distribution, zonation and origin of cobalt endowment at Zinkgruvan, Bergslagen, Sweden

1350-1410 Olof Martinsson/LTU Diverse origin of REE occurrences in Norrbotten, northern Sweden

1415-1445 Coffe Break

1450-1510 Olav Eklund/Åbo Akademi University Potential flake graphite ores in Finland, utilization of graphene and applications (Project FennoFlakes)

1515-1535 Per Storm/EIT RM EIT RawMaterials: offering opportunities to work together for innovation and education

1540-1600 Erik Jonsson/SGU-UU Wrap-up and finish